Posts in category היסטוריה


וואל דה אראןלאסמסורתמסורתקטלוניהקטלוניה

מסלול לאס: שער החופש לעבר הפירינאים

לפירנאים היסטוריה עשירה וחשובה במיוחד עבור יהודים. הכפר לאס היה על “מסלולי החופש” של יהודים ופליטים אחרים מצרפת לספרד. בואו לבקר בכפר שבזכות תושביו ניצלו חייהם של אלפים.

קרא עוד 0 תגובות